Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên


I. DẦU MỎ1. Tính chất vật lí: Dầu mỏ là chất lòng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.2. Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ- Trong tự nhiên, dầu mỏ tập...
Đề bàiChọn những câu đúng trong các câu sau:a) Dầu mỏ là một đơn chất.b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.d) Dầu mỏ sôi ở một...
Đề bàiĐiền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau:a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được...........      b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành............. dầu nặng.c) Thành phần chủ yếu của khí...
Đề bàiĐể dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau:a) Phun nước vào ngọn lửa.b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.c) Phủ cát vào ngọn lửa. Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiĐốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tũa.a) Viết các phương trình hoá...