Bài 40. Dầu mỏ và khí tự nhiên


Đề bàiChọn những câu đúng trong các câu sau:a) Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nặng hơn nước.b) Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những...
Đề bàiNối hai ý ở hai cột bên dưới sao cho đúng    1. Mỏ dầu2. Lớp khí trên của dầu mỏ3. Dầu mỏ4. Lớp nước mặn5. Để đẩy dầu mỏ lên, người ta phải6. Để tăng lượng xăng, người ta phải7....
Đề bàiĐể dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy, chúng ta phải làm gì? Giải thích.Lời giải chi tiếtĐể dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy người ta phun khí CO2 vào đám cháy vì CO2 không cháy,...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 1 lít khí thiên nhiên. Sục sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong (dư) thì thấy xuất hiện kết tủa trắng. Cô cạn dung dịch thu được 4 gam kết tủa. Tính %...