Bài 40. Dung dịch


I. Lý thuyết cần nhớ:1. Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.2. Ở nhiệt độ xác định:a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.b) Dung dịch...
Đề bàiThế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk hóa 8 trang 136 để trả...
Đề bàiEm hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.Lời giải chi tiết+ Trong...
Đề bàiEm hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa...
Đề bàiCho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 200C), 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn.a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối...
Đề bàiTrộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.C. Nước hoặc rượu...
Đề bàiHãy chọn câu trả lời đúng:Dung dịch là hỗn hợp:A. Của chất rắn trong chất lỏng.B. Của chất khí trong chất lỏngC. Đồng nhất của chất rắn và dung môiD. Đồng nhất của dung môi và chất tan.Phương pháp...