Bài 40. Hạt trần – Cây thông


Cây thông thuộc Hạt trần, là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng hạt mầm lộ trên các lá noãn hở (vì vậy mới có tên là Hạt trần)....
Đề bàiQuan sát và ghi lại các đặc điểm của cành, lá thông (H.40.2)Lời giải chi tiết-  Lá nhỏ hình kim, mọc 2 – 3 lá trên một cành con rất ngắn.
Đề bài- Hãy quan sát và ghi lại cấu tạo các nón đối chiếu với các hình vẽ sau- Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bảng dưới đây để so sánh cấu tạo của hoa và nón, điền...
Đề bàiCơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao? Lời giải chi tiết  + Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái.  + Cấu tạo:   - Nón đực:    • Nhỏ, màu vàng...
Đề bàiSo sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ. Lời giải chi tiếtGiống nhau:      - Cấu tạo: Cơ thể gồm rễ, thân, lá thật      - Sinh sản: Đã có...