Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li


Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt hai loài?A. Tiêu chuẩn hình thái.B. Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái.C. Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh.D. Tiêu chuẩn...
Đề bàiNêu đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc. Lời giải chi tiếtCác tiêu chuẩn phân biệt hai loài thân thuộcLoài thân thuộc là những loài có quan hệ gần gũi về nguồn gốc. Để...
Đề bàiViệc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như thế nào?Lời giải chi tiếtViệc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải:- Vận dụng phối hợp nhiều tiêu...
Đề bàiĐịnh nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.Lời giải chi tiếtLoài sinh học là nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái sinh lí, có khu phân bố xác định,...
Đề bàiPhân biệt nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học.Lời giải chi tiếtNòi địa lí là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực xác định. Hai nòi địa lí khác nhau có khu phân bố riêng...
Đề bàiNêu vai trò của các cơ chế cách li đối với quá trình tiến hoá. Lời giải chi tiếtCác cơ chế cách li (địa lí và sinh sản) có tác dụng củng cố, tăng cường sự phân hoá thành phần...