Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã


Đề bàiThế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiết- Quần xã là một tập hợp các quần thể...
Đề bàiCác đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? Hãy lấy ví dụ minh hoạ các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật.Lời giải chi tiếtCác đặc trưng cơ bàn của quần xã- Đặc trưng về...
Đề bàiNêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng.Lời giải chi tiếtSự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối kháng:Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có...
Đề bàiTrong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài có hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau:-  Mối quan...
Đề bàiMuốn nuôi được nhiều cá trong một ao và để có năng suất cao thì chúng ta cần làm như thế nào?Lời giải chi tiếtMuốn nuôi được nhiều cá trong một ao và để có năng suất cao thì...