Bài 40. Sắt


Hãy cho biết:a) Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn;b) Cấu hình electron của nguyên tử và của các ion sắt;c) Tính chất hóa học cơ bản của sắt ( dẫn ra những phản ứng minh họa, viết phương...
Bài 2. Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch \(HCl\). Lập luận về các trường hợp có thể xảy ra và viết các phương trình...
Bài 3. Hãy dùng hai thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được các kim loại sau: \(Al; Fe; Mg; Ag\). Trình bày cách nhận biết và viết các phương trình hóa học.Giải:Chọn dung dịch \(HCl\) và dung...
Bài 4. Cho một hỗn hợp gồm có \(1,12\) gam \(Fe\) và  \(0,24\) gam \(Mg\) tác dụng với \(250\; ml\) dung dịch \(CuS{O_4}\). Phản ứng thực hiện xong, người ta thu được kim loại có khối lượng là \(1,88\) gam....
Bài 5. Hòa tan \(58\) gam muối \(CuS{O_4}.5{H_2}O\) trong nước, được \(500\; ml\) dung dịch.a) Tính nồng độ mol của dung dịch \(CuS{O_4}\) đã pha chế.b) Cho dần dần mạt sắt đến dư vào dung dịch trên. Trình bày các hiện tượng...