Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu vể ngành công nghiệp dầu khí


Em hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào những ô trống thích hợp trong sơ đồ sau.-  Lọc dầu.-   Hoá chất, dầu mỏ.+ Chất dẻo, cao su tổng hợp.+ Hoá chất cơ bản.-   Sản xuất...
Quan sát hình 40.1 trang 145 SGK, ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.Từ năm 1999 đến năm 2002:□ a) Sản lượng dầu thô khai thác ngày càng tăng từ 15,2 triệu tấn (năm 1999) lên 16,9 triệu tấn...