Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang


I. CHUẨN BỊ- Vật liệu:+ 1 cuộn băng dính cách điện.+ 5m dây điện hai lõi.- Dụng cụ:+ Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tua vít.- Thiết bị:+ 1 bộ đèn ống huỳnh quang hoàn chỉnhII. NỘI DUNG VÀ TRÌNH...