Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp


Đề bàiĐọc lát cắt theo từng thành phần tự nhiên (lát cắt CD từ biên giới Việt – Trung qua Phangxi pang, Phu Pha Phong đến sông Chu)Lời giải chi tiết- Xác định (theo bản đồ ở góc đông bắc)...
Đề bàiĐọc lát cắt các thể tổng hợp lãnh thổ theo tuyến (điền tiếp vào chỗ chấm). Đọc lát cắt từ trên xuống và xác lập mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên để nhận xét và khái...