Bài 40. Thực hành đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp


Quan sát hình 40.1. Lát cắt tổng hợp địa lý tự nhiên từ Phan-xi-păng tới TP. Thanh Hóa, tr 139 SGK, em hãy:a, Xác định hướng của tuyến cắt này.b, Nêu tên các khu vực địa hình mà lát cắt...
Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trên lát cắt hình 40.1, tr 139 SGK và bảng 40.1, tr 138 SGK, em hãy trình bày sự biến đổi khí hậu trong vùng (từ vùng núi cao Hoàng...
Lập bảng tổng hợp về điều kiện địa lí tự nhiên ba khu vực theo gợi ý dưới đây.Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com