Bài 40 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


    Bài 40. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường \(x = \sqrt {2\sin 2y},x = 0,y = 0\) và \(y = {\pi  \over 2}.\)Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.GiảiTa có: \(V = \pi \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {2\sin 2ydy...

    Bài 40. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường \(x = \sqrt {2\sin 2y},x = 0,y = 0\) và \(y = {\pi  \over 2}.\)
    Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

    Giải

    Ta có: \(V = \pi \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {2\sin 2ydy =  – \pi \cos 2y\mathop |\nolimits_0^{{\pi  \over 2}} }  = 2\pi \)