Bài 41. Địa lí tỉnh thành phố


I. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính1. Vị trí và lãnh thổ- Phạm vi lãnh thổ. Diện tích.- Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế -...
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên1. Địa hình- Những đặc điểm chính của địa hình.- Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triển kinh tế - xã hội.2. Khí hậu- Các nét...
Đề bàiĐánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh (thành phố).Lời giải chi tiếtGợi ý:Ý nghĩa của vị trí địa lí:- Quy định đặc điểm thời tiết khí...
Đề bàiTheo em thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phố)?Lời giải chi tiếtĐiều kiện tự nhiên là cơ sở cho...
Đề bàiVẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phố). Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất.Lời giải chi tiếtVí dụ về dân số Hà Nội Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng...