Bài 41. Diễn thế sinh thái


Đề bàiTrong ví dụ 2, song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào?Lời giải chi tiếtTừ đầm nước mới xây dựng biến đổi thành đầm...
Đề bài- Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng sau:- Hãy lấy ví dụ minh họa 2 kiểu diễn thế sau.Lời giải chi tiếtBảng 4.1 các giai...
Đề bàiĐể khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, người ta thường sử dụng các biện pháp như cải tạo đất, tăng cường chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh, làm thủy lợi để điều...
Đề bàiThế nào là diễn thế sinh thái?Lời giải chi tiếtDiễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.Song song với quá...
Đề bàiHãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết.Lời giải chi tiếtVí dụ: Diễn thế sinh thái của...
Đề bàiTrong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào 1 ngày có gió lớn, 1 cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự...
Đề bàiHoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động "tự đào huyệt chôn mình" của diễn thế sinh thái được không? Tại sao?Lời giải chi tiếtHoạt động khai thác tài...