Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bộ


Em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây đế nêu rõ những nét khác biệt của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với tính chất chung của khí hậu nước ta là nhiệt đới gió mùa ẩm.Trả...
Dựa vào hình 19 dưới đây:Em hãy:a, Dùng ký hiệu thể hiện các dãy núi lớn và ghi tên các dãy núi này lên lược đồb, Tô màu xanh vào miền đồng bằng, tô màu gạch vào miền núi và...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguồn tài nguyên và những cảnh đẹp nổi tiếng của miền Bắc và Đông Bắc Bắc BộTrả lời: