Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững


- Loài người đang đứng trước thử thách lớn: các nguồn tài nguyên trên Trái Đất là có hạn. Nhiều tài nguyên đang bị cạn kiệt, trong khi đó yêu cầu của sự phát triển lại không ngừng tăng lên,...
Những vấn đề môi trường ở các nước phát triển chủ yếu sẵn với những tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp, những vấn đề của đô thị. Những vấn đề lớn toàn cầu như hiện tượng...
1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển.Các nước đang phát triển chiếm hơn 1/2 diện tích lục địa. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về...
Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?Hướng dẫn giải:Những hiện...
Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có xu hướng giảm trong mấy thập kỉ qua?Hướng dẫn giải:- Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong công nghệ sinh học: tạo...
Thế nào là sự phát triển bề vững?Hướng dẫn giải:Phát triển bền vững là phát triển để thỏa mãn các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu của thế...
Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thế giới?Hướng dẫn giải:Các vấn đề môi trường nhìn chung đều có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều...
Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt kinh tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường?Hướng dẫn giải:- Các nước đang phát triển phần lớn là các nước nghèo, chậm phát triển về...