Bài 41. Nhận biết một số chất khí


Đề bàiCó thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào hiện tượng quan sát được của 2 khí khi đi qua dd nước vôi trong =>...
Đề bàiCho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận biết SO2 bằng dd nước Br2; hiện tượng: dd nước...
Đề bàiCó các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S,Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể...