Bài 41. Nhiên liệu


 NHIÊN LIỆU1. Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng.2. Phân loại- Nhiên liệu rắn: than đá, gỗ...-  Nhiên liệu lỏng: xăng, dầu hỏa, cồn...-  Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí mỏ dầu,...
Đề bàiĐể sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:a) vừa đủ ;             b) thiếu ;                 c) dư.Hãy chọn...
Đề bàiHãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng.Lời giải chi tiếtChất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và các chất rắn vì dễ tạo ra được...
Đề bàiHãy giải thích tác dụng của các việc làm sau:a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong.b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm lửa.c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp.Lời giải chi tiếta) Tăng diện tích...
Đề bàiHãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.Lời giải chi tiếtTrường hợp bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút...