Bài 41: Oxi


Bài 6.6 trang 49 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐiền vào bảng để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch:Điều chếDung dịch ban đầuSản phẩm ở cực dươngSản phẩm ở cực âmKhí oxi………Khí clo………Viết các phương...
Bài 6.7 trang 49 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhí có oxi lẫn hơi nước. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách hơi nước ra khỏi khí oxi?A. Nhôm oxit;B. Axit sunfuric đặc;C. Nước vôi trong;D. Dung dịch...
Bài 6.8 trang 50 SBT Hóa Học 10 Nâng caoKhí oxi được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng thiết bị sau (hình 6.1):a) Hãy cho biết (1), (2) là những chất nào sau đây?(1) A: H2O; B: H2O2; C:...
Bài 6.9 trang 50 SBT Hóa Học 10 Nâng caoNguyên tử oxi có cấu hình electron 1s22s22p4. Sau phản ứng hóa học, ion oxit \({O^{2 - }}\) có cấu hình electron là:A. \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}2{p^2}\)B. \(1{s^2}2{s^2}2{p^4}3{s^2}\)C. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}\)D. \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn C.
Bài 6.10 trang 50 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐiều chế khí oxi bằng cách thủy phân KMnO4. Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau:Thời gian(giây)Thể tích khí O2 thu được (cm3)Thời gian(giây)Thể tích khí O2 thu...