Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ


+ Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.+ Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm )+ Khi...
Đề bàiChứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sang từ đỉnh ghim A đến mắt.Lời giải chi tiếtĐặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thủy tinh (hoặc nhựa trong suốt),...
Đề bàiNêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1.Lời giải...
Đề bàiTrên hình 41.2 cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước, A là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ là...
Đề bàiỞ hình 41.3, SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG, IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.Phương pháp giải - Xem chi...