Bài 41. Tia X. Thuyết điện tử ánh sáng thang sóng điện từ


C1. So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét.GiảiTia tử ngoại có bước sóng ngắn, tác dụng đâm xuyên rất yếu, trong khi đó tia X có bước sóng rất ngắn nên...
C2. Theo bạn, có nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể bạn không?GiảiKhi tia X tác dụng lâu lên cơ thể thì tác dụng sinh lí của tia X sẽ làm huỷ tế bào, nhất là các...
Bài 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các bức xạ điện từ khác (không kể tia gamma) làA. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.                                 B. Khả năng ion...
Bài 1. Tia Rơn - ghen, hay tia X, là sóng điện từ có bước sóngA. Lớn hơn tia hồng ngoại.B. Nhỏ hơn tia tử ngoại.C. Nhỏ quá, không đo được.D. Không đo được, vì nó không gây ra hiện...