Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện


Dựa vào nguyên lý chung của đồ dùng loại điện - nhiệt,hãy nêu nguyên lý làm việc của bếp điện và nồi cơm điện? Hướng dẫn trả lời Nguyên lý làm việc-Dòng điện chạy trong dây đốt (nung) nóng, biến đổi điện...
Hãy so sánh công suất, cách đặt và chức năng của dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ của nồi cơm điện?Hướng dẫn trả lời Loại dâyDây đốt nóng chính Dây đốt nóng phụ Công suấtLớnNhỏ Cách đặtĐặt sát...