Bài 42. Hệ sinh thái


Đề bàiQuan sát hình 42.1, hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái.Lời giải chi tiết- Thành phần vô sinh: Ánh sáng, khí hậu,nhiệt độ, độ ẩm,đất,...- Thành phần hữu sinh: Sinh vật sản...
Đề bàiHãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái.Lời giải chi tiếtVD: Hệ sinh thái đồng lúa- Thành...
Đề bàiThế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?Lời giải chi tiết- Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật...
Đề bàiHãy lấy ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn và một hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó.Lời giải...
Đề bàiHệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau?Lời giải chi tiếtMột hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo có những điếm giống và khác nhau:- Hệ sinh...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng...