Bài 42. Hợp kim của sắt


Bài 1. Hãy ghép mỗi chữ cái ở cột trái với một số ở cột phải sao cho phù hợp:A.Cacbon               1. là nguyên tố kim loạiB.Thép              ...
Bài 2. Hãy cho biết thành phần các nguyên tố và ứng dụng của:a) Gang và thép;b) Gang xám và gang trắng;c) Thép thường và thép đặc biệt;Giải*Gang+ Thành phần các nguyên tố: Gang là hợp kim của sắt với...
Bài 3. Hãy cho biết:a) Nguyên tắc sản xuất gang và nguyên tắc sản xuất thép;b) Nguyên liệu cho sản xuất gang và sản xuất thép;c) Các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện gang và thép;Giải:a)...
Bài 4. Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm chính của 3 phương pháp luyện thép.Giải:a) Phương pháp BETXƠMEN+ Ưu điểm: Thời gian chuyển từ gang thành thép rất nhanh, thiết bị đơn giản, vốn đầu tư không lớn,...
Bài 5. Người ta luyện gang từ quặng chứa \(F{e_3}{O_4}\) trong lò cao.a) Viết phương trình hóa học cho các phản ứng xảy rab) Tính khối lượng quặng chứa \(92,8\% {\rm{ }}F{e_3}{O_4}\)  để có \(10\) tấn gang chứa \(4\% C\) và...
Bài 6a) Viết một số phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi luyện thép từ gang.b) Cần bao nhiêu tấn  muối chứa \(80\%\) sắt (III) sunfat để có một lượng sắt bằng lượng sắt có trong 1...