Bài 42. Khái niệm về tecpen


Tecpen là những hiđrocacbon không no thường có công thức phân tử\(A.\,{C_5}{H_8}\)\(B.\,{({C_5}{H_8})_n}\,\) (với n ≥ 2) có đầu mở\(C.\,{({C_5}{H_8})_n}\) (với n ≥ 2) có trong giới thực vật\(D.\,{C_5}{H_8}\,\) và trong giới thực vậtGiải:Chọn đáp án C
Trong một ống nghiệm đựng nước brom màu nâu đỏ, khi thêm khoảng 1 ml tinh dầu thông (thành phần chính là \(\alpha  - pien\)) vào ống nghiệm, thấy chất lỏng trong ống nghiệm tách thành 2 lớp: lớp dưới...
Cembrene \({C_{20}}{H_{32}}(X)\) được tách từ nhựa thông, khi tác dụng với hiđro dư, xúc tác Ni tạo thành \({C_{20}}{H_{40}}\). Điều đó chứng tỏA. phân tử X có 4 liên kết đôi C=C và một vòng no.B. phân tử  X có...
Hợp chất X là một tecpen có tên 2,6-đimetylocta-1,5,7-trien.a) Viết công thức cấu tạo của X.b) X có đồng phân hình học hay không? Nếu có hãy viết công thức cấu tạo của các đồng phân đó.c) Viết công thức...
Mentol là một dẫn xuất chứa oxi của tecpen- thành phần chính của tinh dầu bạc hà- trong phân tử có phần trăm khối lượng C,H lần lượt bằng 76,93% và 12,82 % ; còn lại là oxi. Tìm công...