Bài 42: Khái niệm về Tecpen


a) Tecpen là gì?b) Tecpen có ở nguồn thiên nhiên nào?Giảia) Tecpen là tên gọi của nhóm hiđrocacbon không nó có công thức chung là \({\left( {{C_5}{H_8}} \right)_n}\;(n\ge2)\)b) Tecpen có nhiều trong tinh dầu thảo mộc.
Phân tử tecpen có thể có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng nhưng dường như do isopren kết hợp với nhau theo kiểu *đầu nối đuôi*. Tức là có thể phân chia phân tử tecpen thành những mắt xích...
Hãy dự đoán trạng thái khí, lỏng hay rắn, tính tan của oximen và limonen. Làm thế nào để tách chúng ra từ thực vật.GiảiPhân tử oximen và limonen đều có 10 nguyên tử C, nên ở điều kiện thường...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:a) Tecpen là sản phẩm trùng hợp isoporen  [ ]b) Tinh dầu thảo mộc là hỗn hợp các tecpen và dẫn xuất chứa oxi...
Viết các phương trình hóa học của phản ứng sau:a) Oximen + \({H_2}\) (dư) \( \to \)                                         b) Oximen + \(B{r_2}\) (dư) \( \to \)c) Xitronelol + Na \( \to \)                                                        d) Xitronelol + \(B{r_2}\) \( \to \) Giải a) b) c) d) 
Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và nói rõ cách hoạt động của thiết bị chưng cất lôi cuốn hơi nước và tác dụng của các bộ phận trong thiết bị đó.Giải Học sinh xem hình 6.8 trang 173 SGK