Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol


1. Dẫn xuất halogen.a)      Dẫn xuất loại ankyl halogenua phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị phân hủy khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol: CH3CH2X      +   NaOH  CH3CH2OH...
Đề bàiViết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVới dẫn xuất halogen và ancol...
Đề bàiViết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: dẫn xuất halogen phản ứng với dd...
Đề bàiViết phương trình hóa học  của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtancol không có phản ứng với ba chất trênPhenol có...
Đề bàiGhi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau:a) Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.c) Ancol và...
Đề bàiHoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:a) Metan \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) axetilen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etilen\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)axit axeticb) Benzen\(\overset{(1)}{\rightarrow}\) brombenzen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) natri phenolat\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) phenol \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) 2,4,6- tribromphenol Lời giải chi tiếta) CH4 \(\overset{1500^{\circ}}{\rightarrow}\)C2H2 \(\xrightarrow[pd,t^{\circ}]{+ H_{2}}\) C2H4 \(\xrightarrow[H^{+},t^{\circ}]{+ H_{2}O}\) C2H5OH \(\xrightarrow[men]{+O_{2}}\)  CH3COOHb) C6H6  \(\overset{+Br_{2}/Fe}{\rightarrow}\)  C6H5Br  \(\overset{NaOH}{\rightarrow}\)  C6H5ONa \(\overset{+CO_{2},...
Đề bàiCho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết...
Đề bàiTrong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?A. phenol B. etanolC. đimetyl eteD. metanolPhương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: chất có liên kết hidro càng mạnh và phân tử khối càng lớn thì nhiệt...