Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ


-          Biết được các phản ứng nhận biết từng cation: Ba2+, Fe2+, Al3+, Cu2+.-          Biết được các phản ứng nhận biết từng anion: No3-, SO42-, CO32-, Cl--          Biết được các phản ứng nhận biết từng chất khí: SO2, CO2, NH3,...
Đề bàiTrình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào phản ứng đặc trưng của từng ion để chọn chất nhận biết ra chúng.Lời giải...
Đề bàiCó 5 ống nghiệm  không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể...
Đề bàiCó 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4, và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát  sự...
Đề bàiHãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDùng dung dịch BaCl2 để phân biệt 2 chất trênLời giải chi tiếtCho dung dịch Ba(OH)2 vào hai mẫu thử+ mẫu...
Đề bàiCó hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChứng minh sự có mặt của các...