Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ


Dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 42.1 Lược đồ địa hình và khoáng sản miền TB và BTB tr 145 SGK, hãy nêu:a, Tên các dãy núi lớn:b, Tên các con sông lớn:c, Tên các cao nguyên:d,...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây nêu rõ những khác biệt và nguyên nhân khác biệt của khí hậu miền TB và BTB so với diễn biến chung của khí hậu Việt NamTrả lời:
hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời:Tài nguyên miền TB và BTB- Thủy điện: Sông ngòi có độ dốc lớn tạo tiềm năng to lớn về thủy điện, trên sông Đà có thế xây dựng nhiều nhà máy thủy điện lớn:...
Nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.Trả lời:A nối với B 1, 3, 4.BaitapSachgiaokhoa.com
Hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời:. Tài nguyên miền TB và BTB- Thủy điện: Sông ngòi có độ dốc lớn tạo tiềm năng to lớn về thủy điện, trên sông Đà có thế xây dựng nhiều nhà máy thủy...