Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ


Đề bàiDựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ” và nội dung SGK, em hãy:- Nêu vị trí, giới hạn của miền:- So sánh với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ,...
Đề bàiNêu những thuận lợi và khó khăn về giao thông vận tải trong nội bộ miền với các miền khác ở nước ta.Lời giải chi tiết- Thuận lợi:+ Phát triển tất cả các loại hình giao thông.+ Có tuyến...
Đề bàiDựa vào lược đồ, nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy:- Giải thích vì sao mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc sớm.- Cho biết tại sao gió phơn Tây Nam còn gọi là gió...