Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới


Đề bàiTrình bày nguyên nhân, cơ chế và kết quả của phân li tính trạng, từ đó có kết luận gì về nguồn gốc chung của các loài?Lời giải chi tiếtChọn lọc tiến hành theo nhiều hướng khác nhau trên...
Đề bàiPhân biệt đồng quy tính trạng với phân li tính trạng.Lời giải chi tiếtĐiểm khác nhau cơ bản giữa đồng quy tính trạng và phân li tính trạng:-       Đồng quy tính trạng diễn ra do chọn lọc tiến hành...
Đề bàiNêu các hướng tiến hoá chung của sinh giới.Lời giải chi tiếtSinh giới đã tiến hoá theo những chiều hướng chung sau đây:-     Ngày càng đa dạng phong phú   Từ một số ít dạng nguyên thuỷ, sinh vật đa...
Đề bàiNêu các hướng tiến hoá của các nhóm loài. Vì sao các nhóm sinh vật có nhịp điệu tiến hoá không đều?Lời giải chi tiếtLịch sử phát triển của một loài hay một nhóm loài có thể đã diễn...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Dấu hiệu nào không phải của tiến bộ sinh học?A. Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.B. Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống...