Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật – Sinh học 11


 KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Sinh sản hữu tính là sự hợp nhất của các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu của các cá thể mới.-        Sinh sản hữu tính ở thực vật có...
Đề bàiMô tả cấu tạo của một hoa mà em biết.Lời giải chi tiếtCấu tạo 1 hoa gồm: đài hoa, cánh hoa, nhị và nhụy. BaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiQuan sát hình 42.1 và:-       Mô tả quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực).-       Mô tả quá trình hình thành túi phôi (thể giao tử cái).Lời giải chi tiết-  Sự hình thành hạt phấn:Từ mỗi một tế bào mẹ...
Đề bàiThụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?Lời giải chi tiết Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy).    Có 2 hình thức thụ phấn:      * Tự thụ...
Đề bàiThụ tinh kép là gì?Lời giải chi tiếtThụ tinh kép: cùng một lúc giao tử đực thứ nhất (nhân thứ nhất) (n) thụ tinh với tế bào trứng (n) để hình thành hợp tử (2n) và giao tử đực...
Đề bàiTrình bày nguồn gốc của quả và hạt.Lời giải chi tiết- Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ. - Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên...
Đề bàiÝ nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:a)    Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)b)    Hình thành nội nhũ cung cấp cho phôi phát triển.c)    Cung cấp dinh dưỡng...
Đề bàiNêu vai trò của quả đối với phát triển của thực vật và đời sống con người.Lời giải chi tiết-  Vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật:Sự hình thành quả giúp bảo vệ hạt, đảm bảo...