Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật – Sinh học 11 Nâng cao


Đề bàiPhân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. Lời giải chi tiếtSinh sản hữu tính là hình thức tạo cơ thể mới do có sự kết hợp của hai giao tử (n) mang tính đực (tinh trùng)...
Đề bàiTrình bày một chu kì phát triển từ hạt đến hạt. Nêu các hình thức thụ phấn. Tại sao nói thực vật có hoa có sự thụ tinh kép?  Lời giải chi tiếtChu kì phát triển từ hạt đến hạt...
Đề bàiNêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Lời giải chi tiếtNhững biến đổi chủ yếu khi quả chín:Khi quả hạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hóa diễn ra mạnh mẽ.Có sự biến đổi màu sắc:...
Đề bàiTrong thực tế đã có ứng dụng nào làm quả chín nhanh hay chín chậm? Lời giải chi tiếtNhững ứng dụng làm quả chín nhanh và chín chậm:-  Dùng êtilen (do đất đèn sản sinh ra) làm quả chín nhanh.- ...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng.Trứng được thụ tinh ở:A. Bao phấn.                            B. Đầu nhụy,C. Ống phấn.                   ...