Bài 42. Thấu kính hội tụ


+ Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa+ Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.+...
Đề bàiChùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ?Lời giải chi tiếtChùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hôi tụ tại một điểm...
Đề bàiHãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló.Lời...
Đề bàiTìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm.Lời giải chi tiếtThấu kính hội tụ được làm bằng vật liệu trong suốt (thường là thủy tinh hoặc...
Đề bàiQuan sát lại thí  nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng? Tìm cách kiểm tra điều này?Lời giải chi tiếtTrong ba...
Đề bàiQuan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí...
Đề bàiVẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtVẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia...
Đề bàiTrên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính là  ∆, hai tiêu điểm F và F', các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các tia này. Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrả lời câu hỏi Kiên nêu ra ở phần mở bài?Lời giải chi tiếtLà loại thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính thì...