Bài 42. Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng


Bài 1. Tại sao ở phương án 1, bằng cách dịch chuyển ống quan sát, ta có thể làm cho khoảng vân đạt giá trị \(i = 0,1\) mm. Khi nào thì phải kéo ống quan sát ra và khi...
Bài 2. Ở phương án 2:- Nếu thay đèn laze phát ánh sáng màu đỏ bằng đèn laze phát ánh sáng màu xanh thì hệ vân giao thoa thu được trên màn sẽ thay đổi như thế nào?- Nếu mỗi...