Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ


- Đối với thấu kính hội tụ:+ Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu...
Đề bàiĐặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyển màn ra xa thấu kính cho đến khi xuất hiện ảnh rõ nét của vật ở trên màn, đó là ảnh thật. Ảnh...
Đề bàiDịch vật vào gần thấu kính hơn. Tiến hành thí nghiệm như trên, có thu được ảnh của vật trên màn nữa không? Ảnh thật hay ảo? Ảnh cùng chiều hay ngược chiều với vật?Lời giải chi tiếtẢnh vẫn...
Đề bàiHãy chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật ở trên màn. Hãy quan sát ảnh của vật qua thấu kính và cho biết đó là ảnh thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều, lớn hơn hay...
Đề bàiHãy dựng ảnh S' của điểm sáng S trên hình 43.3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục...
Đề bàiVật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A'B' của AB và nhận xét đặc điểm của...
Đề bàiVận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5. Cho biết vật AB có chiều cao h = 1cmPhương pháp giải -...
Đề bàiTrả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài?Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐối với thấu kính hội tụ:- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu...