Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol


I. CHUẨN BỊ1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd \(CuSO_4\) 2%, dd \(Br_2\), nước cất.II. Nội dung và...