Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm


a)Quá trình hình thànhBảng 43.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.b)Thực trạng phát triển kinh tếBảng 43.2.Một số chỉ tiêu kinh tế của ba vùng kinh tế...
a) Vùng kinh tế trọng điểm phía BắcVùng này có diện tích gần 15,3 nghìn km2 (4,7% diện tích tự nhiên cả nước) với số dân hơn 13,7 triệu người, năm 2006 (16,3% số dân cả nước), bao gồm 8...
Đề bàiCăn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng điểm.Lời giải chi tiếtThực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh tế trọng...
Đề bàiHãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?Lời giải chi tiếtCác thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội...
Đề bàiHãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?Lời giải chi tiết- Vị trí địa lý:+ Vị trí chuyển tiếp giữa các vùng phía...
Đề bàiHãy trình bày các thế mạnh đối với viêc phát triển kinh tế- xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?Lời giải chi tiết- Vị trí địa lý: bản lề giữa Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung...
Đề bàiTại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?Lời giải chi tiếtNước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm vì:- Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự...
Đề bàiTrình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm?Lời giải chi tiếta) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc:- Đầu thập kỉ 90 của TK XX gồm 5 tỉnh, thành...
Đề bàiHãy so sánh các thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 vùng kinh tế trọng điểm?Lời giải chi tiếta)  Điểm giống nhau- Thế mạnh+ Đều có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng và...