Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh


Điều khiển, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể thành một thể thống nhất, đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những đổi thay của môi trường...
Đề bàiDựa vào hình 43-1 và kiến thức đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.Lời giải chi tiếtMỗi nơron bao gồm:+ Thân+ Sợi nhánh (nhiều tua ngắn)+ Sợi...
Đề bàiDựa vào hình 43-2, hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ não, tuỷ sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ thích hợp.Hệ thần kinh gồm bộ phận trung...
Đề bàiTrình bày cấu tạo và chức năng của nơron.Lời giải chi tiếtNơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin....
Đề bàiTrình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ. Lời giải chi tiếtSơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của...
Đề bàiPhân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡngLời giải chi tiếtPhân biệt chức nàng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng. Hệ thần kinh vận độngHệ...