Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện


C1. Nếu chiếu tia tử ngoại vào một tấm kẽm ban đầu tích điện dương thì hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào?GiảiNếu chiếu tia tử ngoại vào một tấm kẽm ban đầu tích điện dương thì:a) Nếu điện...
C3. Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe ở hình 43.3, em còn nhận xét gì về sự phụ thuộc của I vào UAK khi UAK < U1.GiảiDựa vào đường đặc tuyến vôn - ampe của tế bào quang điện...
C3. Tại sao UAK < U1 thì không phải mọi êlectron quang điện đều tới được anôt?GiảiKhi bứt ra khỏi kim loại, electron chuyển động theo nhiều hướng khác nhau nên có vận tốc ban đầu khác nhau, chỉ có...
C4. Hãy chứng tỏ rằng, ba định luật quang điện bao hàm được tất cả các kết quả thí nghiệm trên.GiảiTừ ba định luật quang điện ta đã thấy bao hàm đủ các kết quả thí nghiệm định lượng về...
Bài 1. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm, thìA. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.            B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.C. Tấm kẽm trở nên trung hoà điện.               D. Điện tích...
Bài 2. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại làA. Bước sóng của ánh sáng kích thích chiều vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.B. Công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó.C. Bước...
Bài 3. Để gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thoả mãn điều  kiện nào sau đây?A. Tần số có giá trị bất kì.                              B. Tần số nhỏ hơn một tần số nào đó.C. Bước...
Bài 4. Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoàA. Triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.B. Tỉ lệ với bình phương...
Bài 5. Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng \(1,8\;V\).GiảiÁp dụng công thức:\({{mv_{0\max }^2} \over 2} = e\left| {{U_h}} \right| \Rightarrow {v_{0\max }} = \sqrt {{{2e\left| {{U_h}} \right|} \over m}}...