Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế


A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu- Hiện nay, nguồn năng lượng và nhiên liệu đang bị cạn kiệt. Việc khai thác năng lượng, nhiên liệu gây nên ô nhiễm môi trường và làm thay đổi...
Đề bàiHãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?Lời giải chi tiếtCác dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất: nhiệt năng, hóa năng, quang năng, điện năng,...
Đề bàiCho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.Lời giải chi tiếtNhững nét chính về xu hướng...
Đề bàiCho biết thí dụ về một số ngành sản xuất vật liệu quan trọng?Lời giải chi tiếtVật liệu có nguồn gốc vô cơ: ngành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật liệu sử dụng cho công...
Đề bài4. Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:Tên nhiên liệuSản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệuSản phẩm chínhSản phẩm khácThan đáH2O, CO2khói (hạt cát nhỏ), SO2, …Than cốcCO2SO2Khí thiên nhiênCO2, H2O Củi,...
Đề bàiTheo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1, 5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khí CO2. Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với...
Đề bài6. Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của...