Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật


Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật.Giới thực vật được chia thành nhiều ngành có những đặc điểm...
Đề bàiHãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp:- Giữa Tảo và cây Hạt kín có rất nhiều điểm …………..- Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các...
Đề bàiHãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.Lời giải chi tiết 
Đề bàiThế nào là phân loại thực vật?Lời giải chi tiếtPhân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của các dạng thực vật rồi phân chia chúng thành các bậc phân loại.
Đề bàiKể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.Lời giải chi tiếtCác ngành thực vật đã học:     - Ngành tảo: cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có chứa chất diệp...