Bài 43. Pha chế dung dịch


Đề bàiPha chế dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước.Bài tập 1: từ muối \(CuS{O_4}\) nước cất và các dụng cụ cần thiết hãy tính toán và nêu cách pha chế 200 gam dung dịch \(CuS{O_4}\) có nồng...
Đề bàiPha chế dung dịch theo nồng độ mol cho trướcBài tập 2: Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết hãy tính toán và nêu cách pha chế 250ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M.Lời...
Đề bàiPha loãng nột dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước.Bài tập 3: từ dung dịch NaOH 20 % ( dung dịch 1) làm thế nào pha chế được 150 gam dung dịch NaOH 2% ( dung dịch...
Đề bàiPha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước.Bài tập 4: từ dung dịch \(MgS{O_4}\) 2M ( dung dịch 1) làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch  \(MgS{O_4}\) 0,4 M ( dung dịch 2)? nêu...
Đề bàiTrình bày cách pha chế các dung dịch:a) 350ml dung dịch \(CuC{l_2}\) có nồng độ 2M.b) 150gam dung dịch muối ăn có nồng độ 0,9%.Lời giải chi tiết
Đề bàiThêm nước vào dung dịch \(CaC{l_2}\) 20 % để pha chế thành 400 gam dung dịch  \(CaC{l_2}\)15%. Tính khối lượng dung dịch 20 % và lượng nước cần thêm vào.Lời giải chi tiết\({m_{CaC{l_2}}} = 400.{{15} \over {100}} = 60gam\)Khối...
Đề bàiLàm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch KCl 15% để được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.Lời giải chi tiếtGọi a là khối lượng của dung...
Đề bàiTừ dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\)  2M làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\)   0,1M.Lời giải chi tiết Tính toánCách pha chế  \({n_{N{a_2}S{O_4}}} = 0,1.0,1 \)\(= 0,01\,mol\)\({V_\text{dd ban đầu}} = {{0,01} \over 2}\)\( = 0,005l = 5ml\)Đong lấy...
Đề bàiCân 16 gam NaOH rồi cho vào cốc 500ml. Rót từ từ nước cất cho đến vạch 200ml. Khuấy đều cho đến khi tan hết, dùng ống đong hình trụ đo bằng phù kế tha thấy 1ml dung dịch...
Đề bàiHòa tan 124g \(N{a_2}O\) vào 376ml nước. Tính nồng độ ( C%) dung dịch thu được.Lời giải chi tiếtTa có:\(\eqalign{  & {D_{{H_2}O}} = 1g/ml  \cr  & {D_{{H_2}O}} = {{{m_{{H_2}O}}} \over {{V_{{H_2}O}}}} \cr& \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = {D_{{H_2}O}}.{V_{{H_2}O}}  = 376\;gam  \cr ...
Đề bàiCho 30 gam natri vào 470,75 gam nước. Tính nồng độ ( C%) và nồng độ mol dung dịch thu được ( biết 1ml dung dịch này có khối lượng 1,065 gam).Lời giải chi tiếtSố mol các chất là:\(\eqalign{ ...