Bài 43. Pha chế dung dịch


Đề bàiLàm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐặt khối lượng...
Đề bàiĐun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung...
Đề bàiCân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml...
Đề bàiHãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:Lời giải chi tiết
Đề bàiTìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:- Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C- Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g- Chén...