Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất


Đề bàiSự sống được phát sinh như thế nào?Lời giải chi tiếtHiện nay cơ thể sống chỉ được phát sinh từ cơ thể sống có sẵn (thuyết hữu sinh), nhưng trong quá trình hình thành và tiến hoá của Trái...
Đề bàiHãy vẽ sơ đồ biểu diễn các giai đoạn phát sinh sự sống.Lời giải chi tiết                                  Tiến hoá hoá họcCác chất vô cơ...
Đề bàiGiai đoạn tiến hoá hoá học có những đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtTrong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, các khí cacbônic, amôniac, nitơ...) dưới tác...
Đề bàiGiai đoạn tiến hoá tiền sinh học và sinh học diễn ra như thế nào?Lời giải chi tiếtTrong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học, các đại phân tử tự tập hợp và tương tác với nhau trong một...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây? A. Động vật.B. Thực vật.C. NấmD. Nhân sơ.Lời giải chi tiếtĐáp án D. Nhân sơ.