Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện


I. CHUẨN BỊNguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện  + Kìm, tua vít.+ 1 bàn là điện 220V.+ 1 bếp điện 220V.+ 1 nồi cơm điện 220V.+ 1 bút thử điện,...