Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, ch…


Báo cáo thực hành1. Tường trình về thực hành giâm cành   Chuẩn bị:     - Mẫu vật: lá bỏng, lá sắn, dây khoai lang, cây dâu, cây rau ngót     - Dụng cụ: dao, kéo để cắt cành, chậu/ khay/luống...