Bài 44-45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ


Đề bàiQuan sát hình 44.4 trong SGK, em hãy:Hoàn thành bảng sau:Tên cây trồngPhân bốTên cây trồngPhân bốLúa mìNgôCà phêDừaĐậu tương BôngNhoMíaChuốiCam, chanh Giải thích vì sao Trung và Nam Mĩ trồng nhiều loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới.Cho biết...
Đề bàiDựa vào hình 45.1 trong SGK:Nêu nhận xét về sự phân bố ngành công nghiệp ở Trung và Nam MĩDựa vào lược đồ Tự nhiên châu Mĩ và kiến thức đã học, giải thích về sự phân bố các...