Bài 44. Anđehit – xeton


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CH= O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro R(CHO)n.- Xeton  là những hợp chất hữu cơ mà phân...
Đề bàiThế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk lớp 11- trang 198 để trả lờiLời...
Đề bàiViết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.Phương pháp giải - Xem chi tiết-Andehit có tính oxi hóa: lấy ví dụ andehit tác dụng với chất khử...
Đề bàiHoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:Metan → metyl clorua →  methanol→ metanal →  axit fomicLời giải chi tiết
Đề bàiCho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSO4và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng...
Đề bàiCho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtViết...
Đề bàiGhi Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.b) Anđehit cộng hidro tạo thành ancol bậc một.c) Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac...
Đề bàiCho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa....
Đề bàiOxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng...
Đề bàiHợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25a) Tìm công thức phân tử...