Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển


Đề bàiTheo chiều mũi tên trong sơ đồ hình 44.1 hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa.Lời giải chi tiết- Sự trao đổi vật chất trong quần xã:...
Đề bàiQuan sát hình 44.2 và các kiến thức sinh học đã học, em hãy cho biết:- Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở...
Đề bài- Qua sơ đồ 44.3 em hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito trong tự nhiên.- Em hãy nêu 1 số biện pháp sinh học làm tăng lượng đạm trong đất để nâng cao năng suất cây...
Đề bàiQuan sát hình 44.5, hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.Lời giải chi tiếtTheo vĩ độ:Càng ở vĩ độ cao sự phân bố của...
Đề bàiHãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Lời giải chi tiếtTrình bày khái quát về chu trình sinh địa hoá:Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất...
Đề bàiTrong mỗi chu trình sinh địa hóa có một phần vật chất trao đổi và tuần hoàn, một phần khác trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình. Em hãy phân biệt hai thành...
Đề bàiNhững nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu quả và cách hạn chế.Lời giải chi tiết-  Những nguyên nhân làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng:+ CO2 thải...
Đề bàiHãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.Lời giải chi tiếtCác biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm...
Đề bàiNguyên nhân nào làm ảnh hưởng tới chu trình nước trong tự nhiên, gây nên lũ lụt, hạn hán hoặc ô nhiễm nguồn nước? Nêu cách khắc phục.Lời giải chi tiết-  Nguyên nhân làm ảnh hưởng tới vòng tuần...
Đề bàiThế nào là sinh quyển? Nêu các khu sinh học trong sinh quyển. Hãy sắp xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của Trái Đất.Lời giải chi tiết- Sinh quyển...